شب قدر و شیفت| ویکی پدیا فارسی

شب قدر و شیفت

امشب شب قدره

منم شیفتم

خداجونم اون تقدیرهات رو قشنگ و خوب برامون بنویس

بنویس ک

مامان بابام و متین و امینم همیشه سلامت و شاد باشن

بنویس

همه ی مریضا و خاله فاطی شفا پیداکننظ

بنویس 

امینم ب ارزویی ک داره براش زحمت میکشه و کلی فانتزی براش داره برسه

بنویس همه ب ارامش و خوشبختی برسن

برای من بنویس ک ارشد امسال قبول شم

بنویس همدان استخدام شم

بنویس سلامتی وپول و خونه و،،برا منو امینم

و هرچی ک ب صلاحمونه

دلم تنگه

برای مامانم تنگه

فکر این ک نکنه هیچ وقت شرایط وفق مرادم نره و نتونم

پیشش باشم ازارم میده

اینکه نمیتونم هر روز. مامان بابام و ببینمشون ازارم میده

اینکه تنهاس ازارم میده

خیلی سخته

توروخدا همه چیو درست کن

توروخداااا

صدای من گناهکارو بشنو خدا

بازم منتظرتم